Vabariigi valitsus kinnitas 29. detsembril 2016 Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla liitumise

Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Mihhail Korb
Tüüp: Määruse eelnõu

Määrusega muudeti haldusterritoriaalset korraldust Viljandi maakonnas, mille käigus moodustub Kolga-Jaani ja Tarvastu valla liitumisel Viljandi vallaga uue haldusüksus nimega Viljandi vald. Valla halduskeskus asub liitumislepingu järgi Viljandi linnas ning teenuskeskused Kolga-Jaanis ja Mustlas. Uue valla rahvaarv on 14 036 inimest. Viljandi valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 933 100 eurot.

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustub pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.