Statistika

Kohalik omavalitsus Rahvaarv Asustustihedus Pindala Keskus Asustusüksusi
Kolga-Jaani 1434 4,6 elanikku km² kohta 313,34 km² Kolga-Jaani alevik 15 küla ja 1 alevik
Tarvastu 3359 8,1 elanikku km² kohta 407,86 km² Mustla 36 küla ja 1 alevik
Viljandi vald 9305 14,2 elanikku km² kohta 650,44 km² Viljandi linn (vallamaja asukoht) 75 küla ja 2 alevikku


Rahvaarvu allikas: Rahvastikuregister 1.08.2016 Kasutatud andmed pärinevad http://www.stat.ee/pp.

Joonis1. Viljandi maakonna tööränne
taaranne

Joonis 2 Viljandi maakonna rahvaarvu prognoos

rahvaarvu_prognoos

Joonis 3. Elukoha ja tööaja ankrupunkti vahel liikujate osatähtsus elukoha-ja-too-ajapunkt

Joonis 4. Rahvastiku paiknemine

rahvastiku_paiknemine

Kaart: Viljandi maakonna ühistranspordi võrk

Vaata suuremat kaarti >>

Kaart. Maaliinide arv tööpäevadel sihtpunktist Viljandisse

Vaata suuremat kaarti >>