Rahvaküsitluse tulemused

poolt_vastuViljandi vald poolt 38, vastu 14

Tarvastu vald poolt 59 ja vastu 24

Kolga-Jaani vald poolt 62 ja vastu 13

Hääleõiguslikke ehk vähemalt 16-aastasi elanikke on kolme valla peale rahvastikuregistri andmetel ivake rohkem kui 12 000.

Küsitluslehele oli kantud järgmine küsimus: Kas toetate Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumist Viljandi vallaga? Vastusevariandid: Jah; Ei.

—————–

Ajavahemikul 3.–9. oktoober 2016 viiakse Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdades läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade kavandatava ühendamise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab asjaomase omavalitsuse territooriumil.

Küsitlusest saab osa võtta järgnevalt:
Viljandi vallas
• 6. oktoobril kell 9.00–18.00 Viljandi Vallavalitsuses (Kauba tn 9, Viljandi)
• 9. oktoobril kell 9.00–17.00 Viljandi Vallavalitsuses (Kauba tn 9, Viljandi)

Tarvastu vallas
• 6. oktoobril kell 10.00–18.00 Suislepa mõisas
• 7. oktoobril kell 10.00–18.00 Kärstna mõisas
• 9. oktoobril kell 9.00–17.00 Mustla Rahvamajas

Kolga-Jaani vallas
• 5. oktoobril kell 12.00–20.00 Leie Hoiu-laenuühistu ruumides
• 9. oktoobril kell 10.00–18.00 Kolga-Jaani Vallavalitsuses

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada internetilehel haldusreform.viljandivald.ee alates 3. oktoobril kella 8.00-st kuni 5. oktoobril kella 20.00-ni. Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardiga.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 9. oktoobril kella 14.00-ks.

Huvitavat lugemist:  http://haldusreform.viljandivald.ee/liitumisleht/