Maavanemale esitatavad dokumendid

1. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise või sellega nõustumise kohta (ETHS § 9 lg 2)

2. Ühinevate omavalitsuste volikogude otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta (ETHS § 9 lg 9 p 1)

3. Valimisega seonduvad otsused (ETHS § 9 lg 8):
Iga volikogu otsus (samane) – tulevase volikogu liikmete arvu kohta (KOVVS § 7 ja 11);
Iga volikogu otsus (samane) valimisringkonna (ringkondade) moodustamise kohta (KOVVS § 8 ja 11);

4. Volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta (ETHS § 9 lg 9 p 3).

5. Tehtud uuringute tulemused (ETHS § 9 lg 9 p 4).

6. Asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited (ETHS § 9 lg 9 p 5).

7. Volikogu otsus ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta (ETHS § 9 lg 9 p 6).