Vabariigi valitsus kinnitas 29. detsembril 2016 Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla liitumise

Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine
Esitaja: riigihalduse minister Mihhail Korb
Tüüp: Määruse eelnõu

Määrusega muudeti haldusterritoriaalset korraldust Viljandi maakonnas, mille käigus moodustub Kolga-Jaani ja Tarvastu valla liitumisel Viljandi vallaga uue haldusüksus nimega Viljandi vald. Valla halduskeskus asub liitumislepingu järgi Viljandi linnas ning teenuskeskused Kolga-Jaanis ja Mustlas. Uue valla rahvaarv on 14 036 inimest. Viljandi valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 933 100 eurot.

Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustub pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.   

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumine Viljandi vallaga on otsustatud

Kolga-Jaani vallavolikogu kinnitas Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla  Viljandi vallaga liitumislepingu.

24. novembril 2016  toimus  Kolga-Jaani vallavolikogu istung, kus kinnitati  liitumislepingu ja selle lisad ning tehti taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Viljandi vallavolikogu ja Tarvastu vallavolikogu kinnitasid lepingu  2. novemril 2016.

2017.  aastal pärast kohalike omavalitsuste valimisi, mis toimuvad ühes ringkonnas, hakkab Viljandi vallavolikogus olema 27 volikogu liiget. Valla administratiivkeskus hakkab asuma Viljandi linnas. Mustlas kui ka Kolga-Jaanis hakkavad asuma teenuskeskused, kus hakkavad tööle  piirkondade vanemad koos meeskondadega.

Kohalik omavalitsus

Rahvaarv

Asustustihedus

Pindala

Keskus

Kolga-Jaani

1434

4,6 elanikku km² kohta

313,34 km²

Kolga-Jaani alevik

Tarvastu

3359

8,1 elanikku km² kohta

407,86 km²

Mustla

Viljandi vald

9305

14,2 elanikku km² kohta

650,44 km²

Viljandi linn (vallamaja asukoht)

 

Info: Kaupo Kase 5152723
kaupo.kase@viljandivald.ee
liitumiskomisjoni esimees

Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 

Viljandi vallavolikogu ja Tarvastu vallavolikogu kinnitasid Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu

2. novembril toimus Paistu rahvamajas Kolga-Jaani vallavolikogu, Tarvastu vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu ühine istung, kus oli arutlusel Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumine Viljandi vallaga.

Pärast ühisistungit kinnitasid  Tarvastu vallavolikogu ja Viljandi vallavolikogu  liitumislepingu ja selle lisad ning tegid taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. 

Kolga-Jaani vallavolikogu erakorralisel istungil toimus liitumislepingu esimene lugemine. 

„Et  liitumine toimuks, peavad kõik asjaomased vallavolikogud liitumislepingu kinnitama," ütles liitumiskomisjoni esimees Kaupo Kase.

Kolga-Jaani vallavolikogu lõplik otsus antud küsimuses saab teatavaks novembrikuu jooksul.

Kohalik omavalitsus

Rahvaarv

Asustustihedus

Pindala

Keskus

Kolga-Jaani

1434

4,6 elanikku km² kohta

313,34 km²

Kolga-Jaani alevik

Tarvastu

3359

8,1 elanikku km² kohta

407,86 km²

Mustla

Viljandi vald

9305

14,2 elanikku km² kohta

650,44 km²

Viljandi linn (vallamaja asukoht)

 

Korduvalt on olnud teemaks võimalus moodustada Viljandi Maakonnas üks kohalik omavalitsus, mis hõlmaks kõiki olemasolevaid omavalitsusi.

Kevadel 2016.a toimus Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel mitmeid haldusreformi teemalisi koosolekuid, kus on arutleti ühe kohaliku omavalitsuse loomist, mis hõlmaks kõiki Viljandimaa kohalikke omavalitsusi (väljaarvatud Viljandi linn).

Koosolekutel jõuti ühise seisukohani, et lähtudes Viljandimaa terviklikust ja tasakaalustatud arengust on Viljandimaa haldusterritoriaalse korralduse muutmine vajalik.Kõnealusest seisukohast tulenevalt otsustas Viljandi Vallavolikogu oma 23.03.2016.a otsusega nr 281 „Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" teha ettepanek

Abja Vallavolikogule, Halliste Vallavolikogule, Karksi Vallavolikogule, Kolga-Jaani Vallavolikogule, Kõo Vallavolikogule, Kõpu Vallavolikogule, Mõisaküla Linnavolikogule, Suure-Jaani Vallavolikogule, Tarvastu Vallavolikogule ja Võhma Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada 11 omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Ettepaneku saanud volikogudest esitas Viljandi Vallavolikogule, seaduses sätestatud tähtaja (kahe kuu) jooksul, oma nõustumise haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Abja, Halliste, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu ja Tarvastu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu. Eitavalt vastasid Karksi Vallavolikogu, Suure-Jaani Vallavolikogu.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle alustati läbirääkimisi 8 Viljandimaa omavalitsusega. Läbirääkimiste käigus otsustasid erinevatel põhjustel ühinemisläbirääkimised Viljandi Vallaga lõpetada Abja, Halliste, Kõo ja Kõpu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu.

 

Info: Kaupo Kase 5152723
kaupo.kase@viljandivald.ee
liitumiskomisjoni esimees

 

http://haldusreform.viljandivald.ee/

Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks